Politechnika WrocławskaPracownikówKomunikacja wewnętrznaPoczta elektroniczna English version
 
Strona główna
 
 
 

Poczta elektroniczna


Każdy pracownik Politechniki Wrocławskiej otrzymuje swój unikalny adres elektronicznej poczty, zbudowany według modelu: imię.nazwisko@pwr.wroc.pl .
Poczta elektroniczna

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym 15/2003 z 14 marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej jednolitego systemu poczty elektronicznej dla pracowników poczta elektroniczna stanowi środek komunikowania się w sprawach służbowych analogiczny do tradycyjnych, papierowych środków komunikowania.

Wyjątki z załączników do Zarządzenia 15/2003:

  • Wykorzystywanie poczty elektronicznej jest prawem i obowiązkiem każdego pracownika PWr.
  • Każdy z użytkowników poczty elektronicznej zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie uznanych norm postępowania użytkowników sieci, tzw. netykiety.
  • Udostęnianie innym osobom konta pocztowego jest zabronione.
  • Uczelnia zastrzega sobie prawo monitorowania zasad użytkowania systemu poczty elektronicznej przez pracowników.

We wszelkich sprawach związanych z administrowaniem kontem pocztowym, jego ponowną konfiguracją, serwisem itp. proszę kontaktować się z adminstratorem jednostki orgranizacyjnej (kontakt przez sekretariaty).

Dostęp do serwera poczty elektronicznej

  
 
CMS - Unity Content Manager