Politechnika WrocławskaUczelniWydziałyW 3 - Wydział Chemiczny English version
 
Strona główna
 
 
 

W 3 - Wydział Chemiczny


Wydział Chemiczny to różnorodność prowadzonej tematyki badawczej. W dwóch Instytutach oraz trzynastu Zakładach naukowych prowadzone są badania podstawowe w zakresie chemii i technologii produktów nieorganicznych (w tym dla rolnictwa), chemii i technologii polimerów, chemii surfaktantów, metalurgii chemicznej, technologii paliw i technologii ochrony środowiska. Prowadzone są również badania w zakresie biochemii, mikrobiologii, chemii fizycznej i teoretycznej, oraz informatyki chemicznej. Badania te ukierunkowane są na potrzeby przemysłu, a także innych dziedzin gospodarki stosujących technologie chemiczne.

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej to:

 • Wydział o bogatej tradycji
 • Profesjonalna kadra naukowa
 • Trójstopniowy system kształcenie; studia inżynierskie, studia magisterskie oraz studia doktoranckie
 • Procedury European Credit Transfer System
 • Euromaster i Eurobachelor degree
 • Studenckie praktyki w kraju i za granicą
 • Nowe specjalności wprowadzane zgodnie z potrzebami rynku Unii Europejskiej (biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka, medicinal chemistry)
 • Badania ukierunkowane na potrzeby gospodarki i rynku pracy
 • Aktywna współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi
 • Udział w programach podwójnego dyplomowania (Uniwersytet NYSA, MONABIPHOT)
 • Udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej (LLP/Erasmus, Erasmus-Mundus, Leonardo da Vinci).

 

 

 Wydział Chemiczny w liczbach:

 • Ponad 2800 studentów, w tym około 100 doktorantów
 • Ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych ( w tym 74 profesorów i doktorów habilitowanych)
 • 5 kierunków kształcenia: Biotechnologia, Chemia, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna, Inżynieria materiałowa
 • 13 specjalności dla studiów jednolitych magisterskich (w tym dwie prowadzone w języku angielskim)
 • 16 specjalności dla studiów II stopnia magisterskich (w tym cztery prowadzone w języku angielskim)
 • Około 400 absolwentów każdego roku
 • Trzy aktywnie działające Studenckie Koła Naukowe
 • 13 zakładów naukowych oraz 2 instytuty

Strona domowa: http://www.ch.pwr.wroc.pl/

 

  


 

Władze:

 • dziekan Wydziału Chemicznego
  prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Matynia 
 • prodziekan ds. studenckich
  dr hab. Jadwiga Sołoducho, prof. PWr. 
 • prodziekan ds. dydaktyki
  prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski
 • prodziekan ds. nauki
  prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
 • prodziekan ds. ogólnych 
  prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk

Sekretariat Wydziału Chemicznego

ul. Norwida 4/6
50-373 Wrocław
budynek C-6, pok. 131
tel: 071 320-24-25 fax: 071 320 21 52

Dziekanat

Zofia.Socha@pwr.wroc.pl

Rekrutacja
tel.: 071 320-20-25, 320-20-30, 320-41-90 fax: 071 320-35-03

 


 

Jednostki naukowo-badawcze:

W skład wydziału wchodzą:

 • Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych (I-26)
 • Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej (I-30)
 • Wydziałowy Zakład Biochemii (W3/Z1)
 • Wydziałowy Zakład Chemii Analitycznej (W3/Z2)
 • Wydziałowy Zakład Chemii Bioorganicznej (W3/Z3)
 • Wydziałowy Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej (W3/Z4)
 • Wydziałowy Zakład Chemii Organicznej (W3/Z5)
 • Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii Paliw (W3/Z6)
 • Wydziałowy Zakład Inżynierii Chemicznej (W3/Z7)
 • Wydziałowy Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów (W3/Z8)
 • Wydziałowy Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych (W3/Z9)
 • Wydziałowy Zakład Metalurgii Chemicznej (W3/Z10)
 • Wydziałowy Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych (W3/Z11)
 • Wydziałowy Zakład Technologii Organicznej (W3/Z12)
 • Wydziałowy Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii (W3/Z13)

 


 

Kierunki i specjalności:

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

System i stopień studiów:

 • stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry - nabór w lutym)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry - nabór w październiku)

Specjalności:

 • Biotechnologia farmaceutyczna i bioinformatyka
 • Biotechnologia molekularna i biokataliza
 • Biotechnologia środowiska
 • Procesy biotechnologiczne

 

Kierunek: CHEMIA

System i stopień studiów:

 • stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry - nabór w lutym)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry - nabór w październiku)

Specjalności:

 • Chemia analityczna i bionieorganiczna
 • Chemia organiczna i metaloorganiczna
 • Medicinal Chemistry (specjalność prowadzona w jęz. angielskim) 

 

Kierunek: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

System i stopień studiów:

 • stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry - nabór w lutym)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry - nabór w październiku)

Specjalności:

 • Inżynieria chemiczna                                       

 

Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

System i stopień studiów:

 • stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry - nabór w lutym)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry - nabór w październiku)

Specjalności:

 • Technologia chemiczna ropy naftowej i węgla
 • Układy dyspersyjne i polimery
 • Chemia techniczna i systemy jakości w technologii  chemicznej

                                              

Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

System i stopień studiów:

 • stacjonarne I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (3 semestry - nabór w lutym)
 • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry - nabór w październiku)

Specjalności:

 • Materiały funkcjonalne
 • Molecular NANO- and BIO-Photonics for Telecommunications and Biotechnologies (specjalność międzynarodowa) 

 


  
 
CMS - Unity Content Manager