Politechnika WrocławskaUczelniWydziałyW 11 - Wydział Podstawowych Problemów TechnikiMatematyka English version
 
Strona główna
 
 
 

Matematyka


Na kierunku Matematyka prowadzone są 6-semestralne studia I stopnia – licencjackie oraz 4-semestralne studia II stopnia – magisterskie. Na tym kierunku studenci studiów licencjackich zapoznają się z klasycznymi i  nowoczesnymi zastosowaniami metod matematycznych: deterministycznych i stochastycznych oraz z szerokim wykorzystaniem nowoczesnej techniki komputerowej do modelowania i symulacji różnorodnych zjawisk. Na studiach magisterskich są do wyboru następujące 4 specjalności: Informatyka matematyczna, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Matematyka teoretyczna oraz Statystyka matematyczna.
W ramach specjalności Informatyka matematyczna studenci łączą wykształcenie matematyczne i wykształcenie informatyczne. Specjalność Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa odpowiada zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych specjalistów od oceny ryzyka, podejmowania decyzji oraz z inżynierii finansowej. Specjalność Matematyka teoretyczna jest propozycją dla osób szczególnie zainteresowanych teoretycznymi aspektami matematyki. Studenci Statystyki matematycznej otrzymują przygotowanie z zakresu metod statystyki i ich zastosowań.
Program nauczania na kierunku Matematyka, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych i informatycznych, proponuje dużą liczbę przedmiotów specjalistycznych z szerokim wykorzystaniem pracowni komputerowych. Studenci mają swobodę wyboru tych przedmiotów, co pozwala na realizację celów, również związanych bezpośrednio z przyszłą pracą zawodową. Proponujemy szeroką gamę przedmiotów humanistycznych i menadżerskich (m.in. ekonomia, rynek kapitałowo-pieniężny, finanse, bankowość, ubezpieczenia, biznes i zarządzanie). Studia indywidualne w pracowniach komputerowych, nauka języków obcych, uzupełniające studia na uczelniach zagranicznych w ramach programów międzynarodowych, w tym European Consortium Mathematics for Industry ECMI, sprawiają, że absolwenci kierunku Matematyka znajdują pracę nie tylko w placówkach naukowych i na wyższych uczelniach, ale przede wszystkim w firmach informatycznych, ubezpieczeniowych i finansowych. Studentów i absolwentów tego kierunku wyróżnia gruntowne przygotowanie informatyczne na bazie głębokiej podbudowy matematycznej.
  
 
CMS - Unity Content Manager